Yeshiva Har Torah

Skip to main content
Mobile Menu

Haganah Girls Varsity Soccer

 
Girls Haganah Soccer

Girls Varsity Soccer 2019-20 Team

Coach: Brian Miller
 
Meital Atlas
Madi Cohen
Melanie Gavrielov
Maya Menashe
Noyah Misaghi
Ora Nakhon
Ava Reschke
Shira Rouhani
Aviva Schilowitz
Avital Sojcher 
Emily Yakubov
Avitalle Zavurov